Automatisk sette inn konstant dato og tid
with Ingen kommentarer

Dagens utfordring: Når han skriver en tekst i kolonne C vil han at det automatisk skal skrives en dato i … Les mer

Forhåndsvisning av bilde når vi peker på URL’en i en celle
with Ingen kommentarer

Denne utfordringen kommer fra en kar som har mange URL’er til bilder i et regneark. Han ønsker at bildet som … Les mer

Lukke Excelboken automatisk etter at brukeren har vært inaktiv en periode
with Ingen kommentarer

Her løser vi et problem mange større miljøer kan oppleve, nemlig at en eller annen har åpnet et regneark vi … Les mer

Finn.Rad når vi søker med en del av en tekst – Wildcards
with Ingen kommentarer

Finn.Rad er perfekt til å slå opp i tabeller. Men hva hvis søkebegrepet vårt bare er en del av ordet vi … Les mer

FinnDelRad – Når ikke Finn.Rad kan benyttes
with Ingen kommentarer

Finn.Rad er den mest populære artikkelen på ExcelGuru.no, og det er også en av funksjonene jeg bruker mest til oppslag … Les mer

Lage tidsstyrte oppgaver med OnTime
with Ingen kommentarer

Her kan du se hvordan du kan lage tidsstyrte oppgaver i Excel 2013 (og 2010). I dette eksemplet har vi … Les mer

Et eksempel på automatisering med Excel: Transportsentralen Indre Østfold
with Ingen kommentarer

Transportsentralen Indre Østfold bruker SmartDok‘s massetransportmodul for å registrere kjøringen sin. Utfordringen var etterarbeidet med de registrerte dataene som var nødvendig … Les mer

Flere filter i samme arkfane
with Ingen kommentarer

Jeg har fått et spørsmål om det er mulig å opprette flere filter (DATA->Filter) i samme arkfane. Det gjør du … Les mer

Søke etter fylke ut fra gatenavn eller poststed
with Ingen kommentarer

I dette eksemplet søker vi i alle veier og poststeder i Norge for å finne hvilke fylke de tilhører. I … Les mer

Oversette engelske formler til ditt eget språk
with Ingen kommentarer

Når jeg googler løsninger på Excel-problematikk, finner jeg ofte engelske løsninger og formler. I dette tilfellet trengte jeg  å finne antall unike … Les mer

Hvordan kopiere makroer (VBA) fra en Excelbok til en annen – sykt enkelt
with Ingen kommentarer

Hvis du har et regneark med spesialskrevne funksjoner, makroer, formularer eller userforms, kort sagt VBA-kode, må du kopiere med deg … Les mer

Enkel lagerstyring
with Ingen kommentarer

Jeg har fått et spørsmål om enkel lagerstyring i Excel, og har laget et (bitte) lite eksempel Å holde orden … Les mer

Lage faktura i Excel og sende som PDF fra Outlook
with Ingen kommentarer

Send faktura som PDF fra Excel Fakturamalen er populær, og har blitt lastet ned  ganger siden den ble publisert. Det kommer … Les mer

SQL-Spørringer i Excel med MS-Query
with Ingen kommentarer

Når vi skal lese inn data i Excel fra SQL-baser, Access eller andre store Excel-ark, kan vi bruke MS-Query for … Les mer

Lese datafiler på SOSI-format (.sos) i Excel
with Ingen kommentarer

Statens kartverk har mye spennende data du kan laste ned, f.eks navn på alle veier i Norge. De finner du … Les mer

1 3 4 5 6 7 8 9 11