Finne nærmeste tallverdi i et område
with Ingen kommentarer

Dette er en problemstilling jeg har funnet få gode løsninger på, så jeg har skrevet funksjonen Closest(), som finner nærmeste verdi til et gitt tall. Funksjonen kan også returnere i hvilken rad og kolonne verdien befinner seg. Last ned regnearket … Les mer

Lage en datoserie med kun arbeidsdager – uten helger og helligdager
with Ingen kommentarer

I dette eksemplet ser du hvordan vi kan lage en serie med datoer som ikke er lørdag, søndag eller helligdager. Du kan også legge inn feriene dine hvis du ønsker det. Jeg har snekret en egen Excelfunksjon som heter NesteArbeidsDag(), … Les mer

Hvordan finne frem til riktig kolonne i et ark selv om kolonnene blir stokket om
with Ingen kommentarer

Når vi jobber med import av data eller uttrekk fra databaser, kan kolonnene endre rekkefølge. Dette eksemplet viser hvordan du kan sikre deg at du forholder deg til riktig kolonne selv om underlaget er stokket om. Forutsetningen er at vi … Les mer

Lage en unik liste ut fra verdier i en annen tabell
with Ingen kommentarer

Et spørsmål som dukker opp med jevne mellomrom, er å opprette en liste over unike verdier fra en annen tabell. Det kan være at vi har en lang liste med ordrelinjer hvor vi ønsker å ha ut hver enkelt kunde … Les mer

FinnDelRad – Når ikke Finn.Rad kan benyttes
with Ingen kommentarer

Finn.Rad er den mest populære artikkelen på ExcelGuru.no, og det er også en av funksjonene jeg bruker mest til oppslag i tabeller. Den fungerer best når vi leter etter eksakt like ord eller tall. Her ser vi hvordan vi kan slå … Les mer

Summere celler basert på bakgrunnsfargen.
with Ingen kommentarer

Fra to forskjellige personer på neesten samme dag har jeg fått spørsmål om det er mulig å summere celler basert på bakgrunnsfargen i cella. Meget kreativt, synes jeg. Her har vi skrevet en ganske morsom funksjon som løser denne oppgaven. … Les mer

Excelutvidelsen ETTERNAVN()
with Ingen kommentarer

ETTERNAVN() returnerer den siste delen i et navn. FINNH() bruker vi til samme formål, men denne funksjonen gir etternavnet direkte. ETTTERNAVN(«Ketil Øyesvold Melhus») returnerer verdien «Melhus». Eventuelle mellomrom før og etter navnet som sendes til funksjonen blir fjernet (f.eks «Ola Nordmann … Les mer

Excelutvidelsen FINNH()
with Ingen kommentarer

I Excel har vi funksjonen FINN(), som finner posisjonen for første forekomsten av en tekst inne i en annen tekst. Jeg kan f.eks søke etter «guru» og søke i «Excelguru»: =FINN(«guru»;»Excelguru»;1). Denne formelen vil returnere 6, siden FINN søker fra … Les mer