Excelutvidelsen ETTERNAVN()

|

Denne artikkelen gikk ut på dato etter at Microsoft 365 fikk funksjonen TekstEtter().
Den finner du her: https://www.excelguru.no/tekstetter-na-kan-vi-soke-fra-hoyre/

etternavn

ETTERNAVN() returnerer den siste delen i et navn. FINNH() bruker vi til samme formål, men denne funksjonen gir etternavnet direkte.

ETTTERNAVN(«Ketil Øyesvold Melhus») returnerer verdien «Melhus». Eventuelle mellomrom før og etter navnet som sendes til funksjonen blir fjernet (f.eks «Ola Nordmann » blir endret til «Ola Nordmann»)

Regnarket kan du laste ned her: Excelutvidelsen Etternavn (191 downloads )

Similar Posts