Flytte rader fra en liste i en arkfane til en annen arkfane

| | |
flytterader

Dette spørsmålet har dukket opp en del ganger, så jeg har laget et (ganske) generelt regneark hvor du har denne funksjonaliteten. Spørsmålet dukker ofte opp i forbindelse med oppgavelister og huskelister.

Oppdatering 05.01.22, mulighet for automatisk flytting etter x antall dager

I fanen parametre kan du nå sette inn hvor mange dager en rad skal bli stående, f.eks 60 dager. Setter du en verdi her, vil raden flyttes automatisk når du åpner Excelboken (og aktiverer makroer). Står det null (0), vil ikke den automatiske flyttingen aktiveres.

Automatisk flytting av rader til en annen fane etter et gitt antall dager.

Last ned regnearket her:  FlytteRader.xlsm (564 downloads )

Similar Posts