Tildele brukerne forskjellige rettigheter ut fra login-navn

I en organisasjon kan det være nyttig om forskjellige brukere får tilgang til forskjellige områder og funksjoner i arket. I dette eksemplet sjekker vi hvilken gruppe brukeren hører til, og tildeler rettigheter ut fra dette. Finnes ikke login-navnet i noen gruppe, blir hele arket beskyttet mot endringer.

Last ned Excelboken her:  Beskytte og åpne for navngitte brukere (228 downloads )

Similar Posts