Lage en unik liste ut fra verdier i en annen tabell
with Ingen kommentarer

Et spørsmål som dukker opp med jevne mellomrom, er å opprette en liste over unike verdier fra en annen tabell. … Les mer

Lek med tallrekker
with Ingen kommentarer

Hvor mange kombinasjoner kan du få hvis du trekker syv baller fra en hatt med 34 baller som er nummerert … Les mer

Søke etter fylke ut fra gatenavn eller poststed
with Ingen kommentarer

I dette eksemplet søker vi i alle veier og poststeder i Norge for å finne hvilke fylke de tilhører. I … Les mer

SQL-Spørringer i Excel med MS-Query
with Ingen kommentarer

Når vi skal lese inn data i Excel fra SQL-baser, Access eller andre store Excel-ark, kan vi bruke MS-Query for … Les mer

Lese datafiler på SOSI-format (.sos) i Excel
with Ingen kommentarer

Statens kartverk har mye spennende data du kan laste ned, f.eks navn på alle veier i Norge. De finner du … Les mer

Opprette oppgaver i Outlook fra Excel
with Ingen kommentarer

I dette eksemplet viser vi hvordan du kan overføre oppgaver fra et Excelark inn i Outlook. Rutinen skiller på brukernavn … Les mer

Kontrollere at epostadresser har riktig format
with Ingen kommentarer

 Hvis vi har store epostlister, har vi også behov for en rutine som kan kontrollere at adressene er korrekte. Her … Les mer

Tildele brukerne forskjellige rettigheter ut fra login-navn
with Ingen kommentarer

I en organisasjon kan det være nyttig om forskjellige brukere får tilgang til forskjellige områder og funksjoner i arket. I … Les mer

Sende hemmelige meldinger ved hjelp av Excel
with Ingen kommentarer

En av våre yngre brukere har spurt om det er mulig å sende hemmelige meldinger ved hjelp av Excel, og … Les mer

Skyteresultater – summere X som 10
with Ingen kommentarer

Når man skyter på skive, markeres blink som X, ikke som 10. Skriver man dette inn i et Excelark, klarer … Les mer

Hvordan gi kunden tilgang til excelboken i en testperiode. Lisensbeskyttelse
with Ingen kommentarer

Hvis du lager Excelark for kundene dine, kan det være praktisk om regnearket kan sendes til kunden for test, men … Les mer

Sette inn konstant dato og klokkeslettet med tre taster
with 4 kommentarer

Hvordan kan vi sette inn tiden i en celle slik at den ikke endrer seg ved oppdatering slik som =NÅ() … Les mer

Excelutvidelsen ETTERNAVN()
with Ingen kommentarer

ETTERNAVN() returnerer den siste delen i et navn. FINNH() bruker vi til samme formål, men denne funksjonen gir etternavnet direkte. ETTTERNAVN(«Ketil … Les mer

Timeliste, Timeregistrering og lønnsberegning med forskjellige prosenttillegg
with 4 kommentarer

Timeliste når tilleggene er mange I dette eksemplet er det mange forskjellige prosentsatser ut fra når på døgnet og på hvilke … Les mer

Driv en venn til vanvidd
with Ingen kommentarer

Ikke gjør dette – verken på jobb eller hjemme. Last ned regnearket her:

1 2