Lage en unik liste ut fra verdier i en annen tabell
with Ingen kommentarer

Et spørsmål som dukker opp med jevne mellomrom, er å opprette en liste over unike verdier fra en annen tabell. Det kan være at vi har en lang liste med ordrelinjer hvor vi ønsker å ha ut hver enkelt kunde … Les mer

Lek med tallrekker
with Ingen kommentarer

Hvor mange kombinasjoner kan du få hvis du trekker syv baller fra en hatt med 34 baller som er nummerert fra 1 til 34? Svaret er 5 397 616, og leken heter lotto. Men hva om du har 7 baller … Les mer

Søke etter fylke ut fra gatenavn eller poststed
with Ingen kommentarer

I dette eksemplet søker vi i alle veier og poststeder i Norge for å finne hvilke fylke de tilhører. I regnearket ligger alle 82.152 veier i Norge, så dette er også et godt eksempel på søk i store datamengder. Utfordringen … Les mer

SQL-Spørringer i Excel med MS-Query
with Ingen kommentarer

Når vi skal lese inn data i Excel fra SQL-baser, Access eller andre store Excel-ark, kan vi bruke MS-Query for å sette sammen SQL-spørringer. Dette gir en enorm fleksibilitet til å sette sammen informasjon fra forskjellige tabeller. For at du … Les mer

Lese datafiler på SOSI-format (.sos) i Excel
with Ingen kommentarer

Statens kartverk har mye spennende data du kan laste ned, f.eks navn på alle veier i Norge. De finner du her. Ulempen er imidlertid at de leveres ut på SOSI format. Meningen om det særnorske SOSI-formatet er mange og sterke. … Les mer

Opprette oppgaver i Outlook fra Excel
with Ingen kommentarer

I dette eksemplet viser vi hvordan du kan overføre oppgaver fra et Excelark inn i Outlook. Rutinen skiller på brukernavn slik at kun oppgaver som tilhører deg blir opprettet i din Outlook. Oppgavene merkes når de overføres slik at de … Les mer

Kontrollere at epostadresser har riktig format
with Ingen kommentarer

 Hvis vi har store epostlister, har vi også behov for en rutine som kan kontrollere at adressene er korrekte. Her har vi laget en funksjon EPOSTFORMAT() som sjekker om epostadressen har gyldig format og gir beskjed om hva som eventuelt … Les mer

Tildele brukerne forskjellige rettigheter ut fra login-navn
with Ingen kommentarer

I en organisasjon kan det være nyttig om forskjellige brukere får tilgang til forskjellige områder og funksjoner i arket. I dette eksemplet sjekker vi hvilken gruppe brukeren hører til, og tildeler rettigheter ut fra dette. Finnes ikke login-navnet i noen … Les mer

Sende hemmelige meldinger ved hjelp av Excel
with Ingen kommentarer

En av våre yngre brukere har spurt om det er mulig å sende hemmelige meldinger ved hjelp av Excel, og det må vi jo hjelpe til med. I dette eksemplet tar vi utgangspunkt i tegnenes ASCII-verdi og legger til en … Les mer

Kopiere makroer fra en Excelbok til en annen
with Ingen kommentarer

Forespørselen her var konkret hvordan man kan kopiere med seg funksjonen «Fargesum» fra regnearket «Fargesum.xlsm» til et annet ark. Prinsippet er det samme for alle typer makroer. Husk å lagre det nye arket som «Makroaktivert Arbeidsbok», ellers skreller Excel av … Les mer

Skyteresultater – summere X som 10
with Ingen kommentarer

Når man skyter på skive, markeres blink som X, ikke som 10. Skriver man dette inn i et Excelark, klarer jo ikke Excel å summere «X» til noen fornuftig verdi. I dette eksemplet har jeg skrevet en ny funksjon som … Les mer

Hvordan gi kunden tilgang til excelboken i en testperiode. Lisensbeskyttelse
with Ingen kommentarer

Hvis du lager Excelark for kundene dine, kan det være praktisk om regnearket kan sendes til kunden for test, men at det kun fungerer en avgrenset periode før kunden må taste inn en lisenskode (som du sender når kunden har … Les mer

Sette inn konstant dato og klokkeslettet med tre taster
with 4 kommentarer

Hvordan kan vi sette inn tiden i en celle slik at den ikke endrer seg ved oppdatering slik som =NÅ() vil gjøre? Roy Vidar har gjort meg oppmerksom på at vi kan trykke CTRL+SHIFT+Komma og CTRL+SHIFT+Punktum for å få henholdsvis DATO … Les mer

Excelutvidelsen ETTERNAVN()
with Ingen kommentarer

ETTERNAVN() returnerer den siste delen i et navn. FINNH() bruker vi til samme formål, men denne funksjonen gir etternavnet direkte. ETTTERNAVN(«Ketil Øyesvold Melhus») returnerer verdien «Melhus». Eventuelle mellomrom før og etter navnet som sendes til funksjonen blir fjernet (f.eks «Ola Nordmann … Les mer

Timeliste, Timeregistrering og lønnsberegning med forskjellige prosenttillegg
with 4 kommentarer

Timeliste når tilleggene er mange I dette eksemplet er det mange forskjellige prosentsatser ut fra når på døgnet og på hvilke ukedager man jobber. Les også: Timeregistrering i excel – en enklere variant Timeregistrering for bedriften Det finnes en rekke løsninger for … Les mer

1 2