Lese data fra en SQL-database
with Ingen kommentarer

Her ser du en enkel måte å lese data fra en SQL-database inn i Excel. I eksemplet bruker vi parametre i Excel for å velge dataene vi vil hente fra basen. Her er det ikke med noe Excel-eksempel siden vi … Les mer

SQL-Spørringer i Excel med MS-Query
with Ingen kommentarer

Når vi skal lese inn data i Excel fra SQL-baser, Access eller andre store Excel-ark, kan vi bruke MS-Query for å sette sammen SQL-spørringer. Dette gir en enorm fleksibilitet til å sette sammen informasjon fra forskjellige tabeller. For at du … Les mer