Lese data fra en SQL-database

Her ser du en enkel måte å lese data fra en SQL-database inn i Excel. I eksemplet bruker vi parametre i Excel for å velge dataene vi vil hente fra basen.

Her er det ikke med noe Excel-eksempel siden vi er avhengig av SQL-basen for at det skal fungere.

Similar Posts