SQL-Spørringer i Excel med MS-Query

MS-Query-1

Når vi skal lese inn data i Excel fra SQL-baser, Access eller andre store Excel-ark, kan vi bruke MS-Query for å sette sammen SQL-spørringer. Dette gir en enorm fleksibilitet til å sette sammen informasjon fra forskjellige tabeller.

For at du skal kunne prøve deg selv, bruker jeg et Excel-ark som datakilde for spørringene.

I forrige artikkel leste vi veidata fra en fil på SOSI-format. I denne basen ligger det mye informasjon om veiene, men fylket som veien ligger i, kunne vært kjekt å ha med. Det må vi hente fra et annet sted.

Her viser jeg hvordan du kan koble sammen veidataene med fylket veien ligger i ved å knytte kommunenummer fra veidataene med kommunenummer i tabellen som inneholder kommune og fylke. Jiizez så mye ord… se på videoen i stedet…

MS-Query-SQL

Hvis du ikke har jobbet så mye med SQL-spørringer, er MS-Query en herlig måte å få det inn på.

Når du laster ned arkene for å teste, så legg dem på C:\GURU, så virker det rett ut av boksen.

Last ned datakilden her:  LesSosi1.xlsm (125 downloads )

Last ned Excelboken her:  MSQUERY-SQL.xlsx (114 downloads )

Similar Posts