Varmepumpe – sjekk hva du sparer
with Ingen kommentarer

Varmepumpe – hva sparer du egentlig på den? Dette er et praktisk eksempel på bruk av Excel. Har du en varmepumpe med separat strømmåler slik Enova krever for et av sine tilskudd, kan du registrere målerstanden på husets strømmåler og … Les mer

Flytte rader fra en liste i en arkfane til en annen arkfane
with Ingen kommentarer

Dette spørsmålet har dukket opp en del ganger, så jeg har laget et (ganske) generelt regneark hvor du har denne funksjonaliteten. Spørsmålet dukker ofte opp i forbindelse med oppgavelister og huskelister. Kos deg med det! Last ned regnearket her: 

Sortere resultater på 60 meter
with Ingen kommentarer

Ønsket her er å sortere resultatene fra 60meter for Ole, Dole og Doffen. Tidene blir registrert slik: Og så ønsker de resultatet skrevet ut slik:   Jeg vet ikke noen måte å få til dette på uten å skrive en … Les mer

Lukke Excelboken automatisk etter at brukeren har vært inaktiv en periode
with Ingen kommentarer

Her løser vi et problem mange større miljøer kan oppleve, nemlig at en eller annen har åpnet et regneark vi skal endre i (eller lagre en ny versjon av) – og gått fra PC’en med arket oppe. Her lukkes regnearket … Les mer

Søke etter fylke ut fra gatenavn eller poststed
with Ingen kommentarer

I dette eksemplet søker vi i alle veier og poststeder i Norge for å finne hvilke fylke de tilhører. I regnearket ligger alle 82.152 veier i Norge, så dette er også et godt eksempel på søk i store datamengder. Utfordringen … Les mer

Enkel lagerstyring
with Ingen kommentarer

Jeg har fått et spørsmål om enkel lagerstyring i Excel, og har laget et (bitte) lite eksempel Å holde orden på lageret er en utfordring. De som driver i det små og ikke har et logistikksystem å støtte seg til, kan … Les mer

Kontrollere medlemslister – hvem var medlem både i fjor og i år?
with Ingen kommentarer

Vi har fått et spørsmål fra en forening som har ca 1000 medlemmer, og som forsøker å finne ut hvem som var medlem både i fjor og i år. Det kan vi finne ut ved å sammenligne de to kolonnene … Les mer

Sende hemmelige meldinger ved hjelp av Excel
with Ingen kommentarer

En av våre yngre brukere har spurt om det er mulig å sende hemmelige meldinger ved hjelp av Excel, og det må vi jo hjelpe til med. I dette eksemplet tar vi utgangspunkt i tegnenes ASCII-verdi og legger til en … Les mer

Kopiere makroer fra en Excelbok til en annen
with Ingen kommentarer

Forespørselen her var konkret hvordan man kan kopiere med seg funksjonen «Fargesum» fra regnearket «Fargesum.xlsm» til et annet ark. Prinsippet er det samme for alle typer makroer. Husk å lagre det nye arket som «Makroaktivert Arbeidsbok», ellers skreller Excel av … Les mer

Summere celler basert på bakgrunnsfargen.
with Ingen kommentarer

Fra to forskjellige personer på neesten samme dag har jeg fått spørsmål om det er mulig å summere celler basert på bakgrunnsfargen i cella. Meget kreativt, synes jeg. Her har vi skrevet en ganske morsom funksjon som løser denne oppgaven. … Les mer

Timeliste Maskinentreprenør
with Ingen kommentarer

Timeliste Maskinentreprenør Denne timelisten holder orden på hvor mange timer hver enkelt person utfører per dag og hvilke maskiner de bruker. Spørsmålet var om jeg kunne hjelpe med å redusere timeantallet i de tilfellene det var lunsj inkludert i arbeidstiden. … Les mer

Excel Prosjektstyring – Ressursplanlegging
with Ingen kommentarer

Dette regnearket brukes til å holde oversikt over prosjekter, deltakere og timer per dag, uke og måned. De ønsker å kunne vise prosjektoversikten både med og uten deltakere, og har skjult og tatt frem linjene med medarbeidere manuelt. I den … Les mer

Kopiere fra Excel og lime inn i andre programmer uten formattering
with Ingen kommentarer

Når vi kopierer og limer inn i Excel, kan vi velge om vi vil ha med formatteringen av cellene eller ikke. Skal vi lime inn i f.eks Notepad, vil tallet «1 234.00» bli limt inn inkludert tusenskilletegn. Her har vi … Les mer

Excelutvidelsen ETTERNAVN()
with Ingen kommentarer

ETTERNAVN() returnerer den siste delen i et navn. FINNH() bruker vi til samme formål, men denne funksjonen gir etternavnet direkte. ETTTERNAVN(«Ketil Øyesvold Melhus») returnerer verdien «Melhus». Eventuelle mellomrom før og etter navnet som sendes til funksjonen blir fjernet (f.eks «Ola Nordmann … Les mer

Ukens spørsmål: Kan jeg lagre en kopi av regnearket med kun verdier?
with 2 kommentarer

Ole ønsker å sende fra seg et stort regneark med mange faner og formler, men vil bare at verdiene i arket skal sendes, ikke formler og makroer. 14.11.2014: Revisjon 3 fjerner også dataconnections, knapper og programkode og åpner for at … Les mer

1 2