Kopiere fra Excel og lime inn i andre programmer uten formattering

|

Når vi kopierer og limer inn i Excel, kan vi velge om vi vil ha med formatteringen av cellene eller ikke. Skal vi lime inn i f.eks Notepad, vil tallet «1 234.00» bli limt inn inkludert tusenskilletegn. Her har vi laget en funksjon for å lime inn i andre programmer uten formattering av tallene.

Last ned regnmearket her: KopiereUtenFormat.xlsm (112 downloads)

Similar Posts