Solveig: Unik index

Sol: Super timing. Jeg sitter akkurat nå med en utfordring. Jeg tar mongoimport fra et excel ark og ønsker å indeksere en kolonne i denne NoSQL databasen. Da må alle verdier i kolonna være unike noe som ikke er tilfelle her. Det er ikke mange men noen og de er ligger i første delen av excel arket. Har du noen elegant måte å løse det på?

Problemet er at noen id i 2010 er like de som kom etter 2011 fordi  de begynte på id=1 igjen i 2011

id   navn  dato
1   kkk    2010
2   kkfk    2010
3   jjjj       2010
..

1   aaa    2011    alle id som kommer etter 2010 er unike
2 bb        2011
3  cc       2011

Ketil:
Jeg foreslår at du bygger indeksen ved å kombinere år*1000 + Id (=2010*10000+xxxx). Ganger du årstall med 10000 har du plass til 4 siffer i Id. Gjør du det slik har du fortsatt kontroll på de gamle verdiene. Se vedlagte eksempel: NewIndex

Similar Posts