Lese data fra en SQL-database
with Ingen kommentarer

Her ser du en enkel måte å lese data fra en SQL-database inn i Excel. I eksemplet bruker vi parametre … Les mer

SQL-Spørringer i Excel med MS-Query
with Ingen kommentarer

Når vi skal lese inn data i Excel fra SQL-baser, Access eller andre store Excel-ark, kan vi bruke MS-Query for … Les mer