Varmepumpe – sjekk hva du sparer

| | | | | |

Varmepumpe – hva sparer du egentlig på den?

Varmepumpe

Dette er et praktisk eksempel på bruk av Excel. Har du en varmepumpe med separat strømmåler slik Enova krever for et av sine tilskudd, kan du registrere målerstanden på husets strømmåler og varmepumpens måler i dette arket for å se hvor mye husholdningsstrøm du bruker. Har du forbrukstall fra tidligere år, kan du også få ut statistikk på reduksjonen i strømforbruket.

(Jeg får så mange spørsmål om hva jeg måler på her, og det er altså en NIBE F2040 12KW Luft til vann varmepumpe  med en NIBE VVM 320 innedel)

Last ned regnearket her: VarmePumpe_StromForbruk.xlsm (303 downloads )

Har du kastet ut oljefyren og vil ha med et estimat på hvor mye oljefyringen utgjorde, kan du bruke denne versjonen:  VarmePumpe_StromForbruk_Olje.xlsx (108 downloads )

Similar Posts