Beregne Tabelltrekk med Excel

| | | |
BeregneTabelltrekk

Skattedirektoratet legger ut skattetabellene hvert år. Disse kan vi laste ned på denne adressen:  https://www.skatteetaten.no/no/Tabeller-og-satser/Trekktabeller-for-lonnssystem/

Med disse som underlag kan vi enkelt lage et Excelark som beregner skattetrekket for deg som i dette eksemplet.

Last ned Excelboken her: Beregne Tabelltrekk (923 downloads )

Similar Posts