Beregne Tabelltrekk med Excel

with Ingen kommentarer

BeregneTabelltrekk

Skattedirektoratet legger ut skattetabellene hvert år. Disse kan vi laste ned på denne adressen:  http://www.skatteetaten.no/no/Tabeller-og-satser/Trekktabeller-for-lonnssystem/

Med disse som underlag kan vi enkelt lage et Excelark som beregner skattetrekket for deg som i dette eksemplet.

Last ned regnearket her: BeregneTabelltrekk.xlsx (516 downloads)

Se videoen her: http://youtu.be/AeFyf5xy_wo