Konvertere datoer og tall fra tekstformat til fungerende datoer og tall

| | | |

ExcelNorgeKonvertere datoer og tall

Denne gangen loser ExcelNorge oss elegant igjennom konvertering av data vi har importert slik at de blir forståelige for Excel -og kanskje for oss selv også.

Datoer

Datoer ligger ofte i databaser på formatet ååååmmdd, f.eks lagres 29. august 2016 som 20160829. Dette gjør det enkelt å gjøre databasespørringer hvor vi ønsker et uttrekk av datoer som er større eller mindre enn en spesifikk dato.

Konvertere datoer ved hjelp av formler

Formler for å konvertere en dato fra ååååmmdd til en Excel-dato, kan vi bruke formlene – de forutsetter at datoen står i celle A2

1 – Ved hjelp av HELTALL og REST

=DATO(HELTALL(A2/10000);HELTALL((A2-HELTALL(A2/10000)*10000)/100);REST(A2;100))

2 – Ved hjelp av DELTEKST

=DATO(DELTEKST(A2;1;4);DELTEKST(A2;5;2);DELTEKST(A2;7;2))

3 – Ved hjelp av menyvalget Tekst til Kolonne

ExcelNorge bruker i dette eksemplet menyvalget Tekst til Kolonne. Genialt enkelt – har aldri tenkt på at dette valget kunne benyttes slik.

Mellomrom som skaper hodebry.

Når vi limer inn data fra andre kilder, hender det at tallene har et mellomrom i seg, f.eks 999 99, og Excel venstrestiller tallet. Forsøker vi oss med søk og erstatt fra mellomrom til ingenting, skjer det ikke noe.  Dette er fordi skilletegnet som vi får når vi trykker på mellomromtasten har koden 32, mens det vi limer inn har en annen kode, gjerne 160. For oss ser de like ut – begge er bare et mellomrom.

ExcelNorge viser hvordan du kan fjerne mellomrommene slik at verdiene oppfattes som tall av Excel.

Similar Posts