Bytte ut komma med punktum.

|

Bytte ut et tegn med et annet.

Hvis vi mottar data fra et system som bruker komma i stedet for punktum i tallene, kan vi bruke funksjonene Bytt.Ut og Verdi for å bytte til tall som Excel forstår seg på.

(Artikkelen fortsetter under videoruten. )

 

Hvis du skriver inn denne formelen:
=BYTT.UT(A1;»,»;».»)
vil innholdet i cella gi verdien i A1 hvor det første tegnet  («,») blir byttet ut mot det andre («.») Står det 123,5 i A1 vil formelen returnere 123.5

Bytt  ut hva som helst

Du kan selvfølgelig bruke Bytt.Ut til alle slags tegn, og det er viktig å merke seg at du ikke trenger å bytte med like antall tegn. Hvis du har en liste hvor ø er byttet med oe, f.eks Bjoern i celle A1, kan du bruke denne formelen til å endre innholdet til Bjørn:
=BYTT.UT(A1;»oe»;»ø»)
Like viktig er det å tenke på at Erlend Loe vil bli Erlend Lø hvis han ligger i listen…

Tusenskilletegn til forgremmelse

I enkelte systemet brukes et skilletegn som ser ut som et mellomrom, men forsøker du med BYTT.UT(A1;» «;»»),  forsvinner det likevel ikke. Opplever du dette, kan du forsøke med formelen

=BYTT.UT(A1;Tegnkode(160);»»)

(For de interesserte: I ASCIItabellen, som er en oversikt med nummer på alle tegnene vi bruker på datamaskinen, har tegn nummer 160 beskrivelsen Non-breaking space)

Bytte ut med ingenting

Du kan også bytte en verdi mot ingenting, og altså fjerne det eller de aktuelle tegnene. Står det 1,1 i celle A1, vil formelen
=BYTT.UT(A1;»,»;»»)
returnere 11

Last ned Excelarket her: Bytt ut f.eks komma med punktum (725 downloads )

Similar Posts