Lek med tallrekker

| | | | | |

Hvor mange kombinasjoner kan du få hvis du trekker syv baller fra en hatt med 34 baller som er nummerert fra 1 til 34?
Svaret er 5 397 616, og leken heter lotto.

Men hva om du har 7 baller med verdien 0 og 7 baller med verdien 1?

Eksemplet viser hvordan du kan finne antall unike og ikke unike kombinasjoner når du trekker 7 baller.

Last ned regnearket her:  Lek med tallrekker (152 downloads )

Similar Posts