Kollektivregnskapet

| | | | | | | |

Kollektivregnskapet

I dag skal vi kollektivregnskapet til livs. I denne Excelboken kan man enkelt registrere utlegg og mellomregning, og ser til enhver tid hvor mye hver enkelt har til gode eller skylder.

Tusen takk til Andreas for morsomt innspill.

Åpen programkode

I dette eksemplet er programkoden åpen – og med mange forklaringer – så for de som vil endre eller lære er det bare å myse. Programkoden, makroene, har blant annet eksempler på

  • Bruk av skjemaer, Forms med Label, Textbox, ComboBox, Listbox med flere kolonner, CommandButton
  • Bruk av figurer, Shapes
  • Makroer som trigges når du klikker i arkfanen, Selectionchange
  • Makro som finner ledig linje i en bestemt fane
  • If – Then – Else – End If, For – Next, While – Wend
(Artikkelen fortsetter under videoruten. )

Sortering av Shoppingfanen – et eksempel på nytteverdien av Makro-Registrering

Makro-registreringen i Excel kan være et nyttig verktøy når du skal automatisere en rutine – og så må du nesten alltid inn og redigere makroen i etterkant.

Hvis du vil lese mer om registrering av makroer, kan du myse på denne artikkelen: https://www.excelguru.no/makro-registrering-hva-er-poenget/

Last ned Excelboken her: KollektivRegnskapet.xlsm (163 downloads )

Similar Posts