Excel VBA – Jobbe med figurer, sirkler, rettvinklede trekanter – og pytagoras

Endelig noe å bruke Pytagoras til!

Oppgaven er å plassere et antall figurer med nøyaktig lik avstand på en større sirkel.

Problemstillingen dukket opp da jeg laget programmet for automatisk bordplassering, og viste seg å være en litt større utfordring enn jeg hadde sett for meg.

(Artikkelen fortsetter under videoruten. )

Løsningen ble pytagoras.

Som du kan se i Fig. 1, beregner jeg tre rettvinklede trekanter for å kunne beregne hypotenusen Z.

Dette blir ikke helt korrekt, siden hypotenusen er rett, og sirkelen er buet. For å minimere dette avviket, gjør jeg 1.000 beregninger for hver fjerdedel av sirkelen.

Hvis radius i sirkelen er 100cm, vil differansen mellom Y1 og Y2 være 0,1. Dette gir et godt resultat både matematisk og visuelt.

Fig. 1

Se Store Norske Leksikon’s artikkel om Pytagoras

VBA-Prosjektet er åpent i dette eksemplet.

Last ned Excelboken her: Sirkeltegning.xlsm (19 downloads )

Similar Posts