Hvordan finne frem til riktig kolonne i et ark selv om kolonnene blir stokket om

| | | | |

Når vi jobber med import av data eller uttrekk fra databaser, kan kolonnene endre rekkefølge. Dette eksemplet viser hvordan du kan sikre deg at du forholder deg til riktig kolonne selv om underlaget er stokket om. Forutsetningen er at vi kjenner navnet på kolonneoverskriften – men den endrer seg heldigvis sjelden…

Last ned regnearket her: FinneRiktigKolonne.xlsm (116 downloads )

Similar Posts