Excelutvidelsen FINNH()

|
FINNH

Denne artikkelen gikk ut på dato etter at Microsoft 365 fikk funksjonen TekstEtter().
Den finner du her: https://www.excelguru.no/tekstetter-na-kan-vi-soke-fra-hoyre/

I Excel har vi funksjonen FINN(), som finner posisjonen for første forekomsten av en tekst inne i en annen tekst.

Jeg kan f.eks søke etter «guru» og søke i «Excelguru»: =FINN(«guru»;»Excelguru»;1). Denne formelen vil returnere 6, siden FINN søker fra venstre mot høyre. Excel har ingen funksjon som søker fra høyre mot venstre. Dette gir oss en utfordring blant annet når vi vil ha tak i det siste ordet i en tekstreng, f.eks et etternavn. Hvis navnet på personen er «Ketil Øyesvold Melhus», og vi søker etter mellomrom, vil FINN() returnere 6, og i en generell formel vil det ikke være noen måte å angi fra hvor i teksten vi skal begynne å søke.

For å løse dette har jeg skrevet funksjonen FINNH()

Utvidelsen FINNH() bruker du på samme måte som FINN, men den vil søke fra høyre mot venstre. Det siste parameteret Startpos er valgfritt i funksjonen FINNH(). Angir du ikke Startpos, vil søket starte fra siste karakter i strengen. Dette innebærer at =FINNH(» «;»Ketil Øyesvold Melhus»;1) vil returnere verdien 7, siden det første mellomrommet regnet fra høyre er i posisjon 7.

Last ned regnearket her: Excelutvidelsen FINNH (203 downloads )

Similar Posts