FinnDelRad – Når ikke Finn.Rad kan benyttes

|

Finn.Rad er den mest populære artikkelen på ExcelGuru.no, og det er også en av funksjonene jeg har brukt mest til oppslag i tabeller.

Les heller: Aldri mer FInn Rad(). Nå er det XOPPSLAG() som gjelder

Den fungerer best når vi leter etter eksakt like ord eller tall. Her ser vi hvordan vi kan slå opp i en tabell når søketeksten er lengre enn teksten vi leter etter – og Finn.Rad ikke kan brukes.

Vi har skrevet en funksjon som heter FinnDelRad som løser oppgaven.

Eksemplet viser hvordan vi kan – og ikke kan – bruke Finn.Rad og hva vi kan bruke FinnDelRad til.

Se også: Når Finn.Rad ikke virker!

Last ned regnearket her:  Excel-FinnDelRad.xlsm (410 downloads )

Similar Posts