Finne nærmeste tallverdi i et område

with Ingen kommentarer
NaermesteVerdi

Dette er en problemstilling jeg har funnet få gode løsninger på, så jeg har skrevet funksjonen Closest(), som finner nærmeste verdi til et gitt tall. Funksjonen kan også returnere i hvilken rad og kolonne verdien befinner seg.

Last ned regnearket her: NaermesteVerdi.xlsm (200 downloads)