Finne nærmeste tallverdi i et område

| | | | | | | |
NaermesteVerdi

Dette er en problemstilling jeg har funnet få gode løsninger på, så jeg har skrevet funksjonen Closest(), som finner nærmeste verdi til et gitt tall. Funksjonen kan også returnere i hvilken rad og kolonne verdien befinner seg.

Last ned regnearket her: NaermesteVerdi.xlsm (256 downloads )

Similar Posts