Opprette faner automatisk – og finne faner enkelt

| | | |

Opprette faner automatisk – og finne faner enkelt

De som liker å splitte opp data i mange faner, bruker tid på å f.eks opprette de tolv nye fanene de trenger for å registrere salg, timer eller hva det måtte være. I tillegg skal fanene gjerne stå i riktig rekkefølge – og ikke minst – man skal kunne finne tilbake til fanene i etterkant.

Les også: Om å velge Trøbbel eller Easypeasy når du legger inn data i Excel

I dette eksemplet følger det med to rutiner du kan ha nytte av:

 • Rutinen OpprettFaner, som oppretter faner for år og måneder med et knappetrykk.
 • Rutinen SortereFaner, som sorterer fanene i stigende rekkefølge

(Artikkelen fortsetter under videoruten)

Finne faner enkelt

Det er en litt hemmelig funksjon for å slå opp fanene i Excel. Nede i venstre hjørne kan du høyreklikke mellom de to pilene vi benytter for å bla i faner. Da får du opp et vindu hvor du kan velge faner fra en liste. Det er enkelt, det 🙂

Finne faner enkelt

Les også: Velge fane ved oppstart automatisk

Under har du de to rutinene som programmet benytter.

Subrutinen OpprettFaner

Denne rutinen opprette faner automatisk – hvis de ikke finnes fra før. Input henter fra definerte celler i fanen Parametre.

Sub OpprettFaner()
  Dim WS As Worksheet
  Dim PAR As Worksheet
  Dim MAL As Worksheet
  Dim SH As Worksheet
  
  Dim MalNavn As String
  Dim FaneNavn As String
  
  Dim Maaned As Long
  Dim Aar As Long
  
  Dim FraAar As Long
  Dim TilAar As Long
  Dim SkilleTegn As String
  Dim FraMnd As Long
  Dim TilMnd As Long
  
  Dim sSheets As String
  Dim PreFix As String
  
  Set PAR = Sheets("Parametre")
   
  'Hent informasjon om fanene som skal opprettes
  With PAR
  FraAar = .Cells(1, 2)
  TilAar = .Cells(2, 2)
  SkilleTegn = .Cells(3, 2)
  FraMnd = .Cells(4, 2)
  TilMnd = .Cells(5, 2)
  PreFix = .Cells(6, 2)
  MalNavn = Trim(.Cells(7, 2))
  End With
  
  'Sett malark hvis dette er angitt
  If MalNavn <> "" Then
  Set MAL = Sheets(MalNavn)
  End If
  
  'Finn eksisterende ark i boken og lage en streng av dem
  sSheets = "\"
  For Each SH In ThisWorkbook.Sheets
  sSheets = sSheets & SH.Name & "\"
  Next
  
  'Loop igjennom årene
  For Aar = FraAar To TilAar
  
  'Loop i gjennom månedene
  For Maaned = FraMnd To TilMnd
   
   'Formater faneneavnet som åååå.mm
   FaneNavn = PreFix & Aar & SkilleTegn & Format(Maaned, "00")
   
   If InStr(1, UCase(sSheets), "\" & UCase(FaneNavn) & "\") = 0 Then
   
   'Lag et nytt ark hvis mal ikke er angitt
   If MAL Is Nothing Then
   Set WS = Sheets.Add(Before:=PAR)
   WS.Name = FaneNavn
   Else
   'Eller lag kopi av malen
   MAL.Copy Before:=PAR
   ActiveSheet.Name = FaneNavn
   End If
   
   End If
   
  Next Maaned
  
  Next Aar
  
  SortereFaner
  
End Sub

Subrutinen SortereFaner

Denne rutinen sorterer fanene i arket i riktig rekkefølge. Hvis du vil bruke den i din egen arbeidsbok, kan du fjerne de fire linjene fra og med ‘Flytt MAL sist. Disse er spesifikke for eksempelarket.

Sub SortereFaner()

  Dim SHNavn As Collection
  Dim x As Long
  Dim y As Long
  Dim temp As String
  Dim SH As Worksheet

  Set SHNavn = New Collection

  'Legg arkene i samlingen
  For Each SH In ThisWorkbook.Worksheets
    SHNavn.Add SH.Name, SH.Name
  Next SH

  'Boblesortering
  For x = 1 To SHNavn.Count - 1
    For y = x + 1 To SHNavn.Count
      If SHNavn(x) > SHNavn(y) Then
        temp = SHNavn(y)
        SHNavn.Remove y
        SHNavn.Add temp, temp, x
      End If
    Next y
  Next x

  'Flytt arkene i stigende rekkefølge
  For x = SHNavn.Count - 1 To 1 Step -1
    Sheets(SHNavn(x)).Move Before:=Sheets(1)
  Next x

  'Flytt MAL sist
  Sheets("MAL").Move after:=Sheets(Sheets.Count)
  'Og så parametre helt til slutt
  Sheets("Parametre").Move after:=Sheets(Sheets.Count)

End Sub

Last ned regnearket her: Opprett Faner Autometisk (209 downloads )

Similar Posts