Kopiere med oss både cellens verdi og format

with Ingen kommentarer

Ketil Øyesvold MelhusNår vi refererer til en celle, tar Excel kun med verdien, ikke cellens formattering. Med funksjonen COPYALL() pluss en tidsstyrt oppgave, kan vi få med oss både verdi og format.

Last ned regnearket her:  Kopiere-verdi-og-formattering.xlsm (111 downloads)

Se videoen her: http://youtu.be/qq_Vgj7_fHU