Kopiere med oss både cellens verdi og format

Når vi refererer til en celle, tar Excel kun med verdien, ikke cellens formattering. Med funksjonen COPYALL() pluss en tidsstyrt oppgave, kan vi få med oss både verdi og format.

Last ned regnearket her:  Kopiere-verdi-og-formattering.xlsm (124 downloads)

Similar Posts