Taste inn klokkeslett med fire siffer – uten kolon

| | | |

Klokkeslett med fire siffer.

Dette ønsket har kommet inn fra flere. Når vi registrerer timer, må vi normalt skrive inn 23:00. Livet blir litt enklere hvis vi kan skrive 2300. Her ser du hvordan vi kan registrere klokkeslett med 4 siffer.

Oppdatering  16.01.16: Nå du sletter innholdet i cellen blir den nå tom, ikke 00:00. Takk til deg, Asle 🙂

Jeg har fått en del henvendelser om at dette ikke fungerer selv om man har formatert kolonnen slik videoen viser. I tillegg til denne formateringen må du kopiere med deg makroen som vises i videoen til det nye arket. Formateringen i seg selv gir ikke denne funksjonaliteten. 

Last ned regnearket her:  KonvertereKlokkeslett.xlsm (941 downloads )

Similar Posts