Opprette oppgaver i Outlook fra Excel

with Ingen kommentarer

english-version-01I dette eksemplet viser vi hvordan du kan overføre oppgaver fra et Excelark inn i Outlook. Rutinen skiller på brukernavn slik at kun oppgaver som tilhører deg blir opprettet i din Outlook. Oppgavene merkes når de overføres slik at de ikke bli overført mer enn en gang. I eksemplet finner du også en rutine som søker seg frem til teksten i overskriften slik at den vet hvor informasjonen ligger i arket. Denne er nyttig i VBA rutiner som skal inn og lese i arket – og det skal de jo ofte…

 

Last ned regnearket her:  Opprette-Oppgave-I-Outlook.xlsm (147 downloads)