Opprette oppgaver i Outlook fra Excel

I dette eksemplet viser vi hvordan du kan overføre oppgaver fra et Excelark inn i Outlook. Rutinen skiller på brukernavn slik at kun oppgaver som tilhører deg blir opprettet i din Outlook. Oppgavene merkes når de overføres slik at de ikke bli overført mer enn en gang. I eksemplet finner du også en rutine som søker seg frem til teksten i overskriften slik at den vet hvor informasjonen ligger i arket. Denne er nyttig i VBA rutiner som skal inn og lese i arket – og det skal de jo ofte…

Last ned Excelboken her: Opprette-Oppgave-I-Outlook.xlsm (160 downloads )

Similar Posts