Kontrollere at epostadresser har riktig format

 Hvis vi har store epostlister, har vi også behov for en rutine som kan kontrollere at adressene er korrekte. Her har vi laget en funksjon EPOSTFORMAT() som sjekker om epostadressen har gyldig format og gir beskjed om hva som eventuelt er galt med formatet.

Last ned Excelboken her:  Epostformat (328 downloads )

Similar Posts