Betinget formatering. Legge farger på gode og dårlige kunder
with Ingen kommentarer

Betinget formatering I dette eksemplet viser vi hvordan du kan bruke betinget formatering for å endre bakgrunnsfarge og skrifttype for forskjellige kundetyper, rabatter og om de er gode eller dårlige betalere. Det er mange måter å bruke betinget formatering på. … Les mer

Betinget formatering: Farge på celler ut fra dato
with Ingen kommentarer

Betinget formatering En kar som bruker Excel til gjøremålslisten sin, lurer på om det går å legge farge på dato-cellene, slik at det blir enklere å prioritere.  Dette løser vi med betinget formatering som sjekker avviket mellom dagens dato og … Les mer

Bruke betinget formatering for å tydeliggjøre tallene
with Ingen kommentarer

I dette eksemplet tar vi tiden på Per og Knut på gocartbanen og bruker betinget formatering for å tydeliggjøre beste og dårligste tid. Last ned regnearket her: Se videoen her: http://youtu.be/juvk16ShGlM