Får ikke åpnet Excelark du har lastet ned?

BlokkertDokument

Windows har en blokkering på dokumenter som lastes ned fra nett – eller fra andre ukjente maskiner. Dette kan gjøre at Excelark du laster ned fra ExcelGuru ikke åpner seg. Opplever du dette, kan du enkelt fjerne blokkeringen.

  • Finn dokumentet som ikke vil åpne seg
  • Høyreklikk på dokumentet
  • Huk av for fjern blokkering
  • Klikk OK
  • Nå kan du åpen dokumentet
  • Juhuu!

Similar Posts