Solveig: Unik index

Sol: Super timing. Jeg sitter akkurat nå med en utfordring. Jeg tar mongoimport fra et excel ark og ønsker å indeksere en kolonne i denne…