Postnummerproblematikk, Funksjon: HVIS, LENGDE, TEKST

| |

Hvis du kopierer inn postnummer og poststed inn i Excel, vil alle postnummer som begynner med «0», ende opp som tresifrede tall. 0102 blir til 102. Dette kan unngås ved å formattere postnummerkolonnen til tekst før du limer inn, men du kan også løse det med en formel.


Last ned Excelarket her: Postnummer (186 downloads )

Similar Posts