Beregne Trinnskatt #1 Med formler

|

Fra og med 2016 erstattes Toppskatt med Trinnskatt. Dette ble jeg litt nysgjerrig på, og laget et lite ark for å se på forskjellene på det to, og hvordan de beregnes.

I dette eksemplet ser vi på hvordan det kan løses med formler.

Vær oppmerksom på det dette ikke er en komplett skatteberegning. Jeg tar ikke høyde for (endringer i) folketrygdavgiften og minstefradrag. Eksemplet ser kun på Trinnskatt  i forhold til Toppskatt og tar hensyn til 2% reduksjon i inntektsskatt.

(Artikkelen fortsetter under videoruten. )

«Morsomt i denne artikkelen – bruken av OG i formler.»

Hvis vi ser på de to side ved side, ser vi at det teknisk sett ikke er noen store forskjeller. Toppskatten hadde to trinn som slo inn på 9% og 12%, mens Trinnskatten har fire trinn.

Trinnskatten slår inn allerede ved 159.800 kroner, og er ikke lenger en beskatning som bare berører de med høye inntekter. At trinnskatten slår inn ved lav inntekt kompenseres med en 2% lavere beskatning av inntekten.

trinnskatt02

Jeg har satt opp utregningen slik:

trinnskatt03

I eksemplet har jeg satt inn 600.000, som vil slå inn både på toppskatt og trinnskatt. I tabellen ser det ulogisk ut at 600.000 står som «Til»-verdi til høyre for 909.500, men det er en enkel måte å sørge for at formelen ikke returnerer noen verdi før inntekten er større enn 909.500…

trinnskatt04

Formelen

Formelen i E4 er:

=HVIS(Inntekt<B4;0;HVIS(OG(Inntekt>=B4;Inntekt<=C4);(Inntekt-B4)*D4%;HVIS(Inntekt>C4;(C4-B4)*D4%)))

Formelen oversatt til en slags norsk

Det kan kanskje være artig å oversette dette til (nesten) vanlig språk. Under er formelen klippet fra hverandre (markert med …) , og bitene fungerer ikke som selvstendige formler.

1)

HVIS(Inntekt<B4;0...

Hvis Inntekten er mindre enn startverdi på dette trinnet (B4) beregner vi 0 kroner for dette trinnet.

2)

...;HVIS(OG(Inntekt>=B4;Inntekt<=C4);(Inntekt-B4)*D4%...

(Dette er del to av HVIS-setningen over, så det betyr at vi skal gjøre det som står her hvis Inntekt IKKE er mindre enn B4)

Hvis BÅDE Inntekten er større eller lik startverdi på trinnet (B4) og Inntekten er mindre eller lik sluttverdi på dette trinnet (C4), skal vi beregne skatten av dette trinnet som (Inntekt minus Startverdi på trinnet (B4)) ganget med prosentsatsen for dette trinnet (D4)

Hvis dette ikke slår til, står vi igjen med den siste delen av formelen, som sier:

3)

...;HVIS(Inntekt>C4;(C4-B4)*D4%)))

Hvis inntekten er større enn slutten på dette trinnet (C4), skal vi beregne skatten for dette trinnet som (Sluttverdi for trinnet (C4)  minus startverdi for trinnet (B4) og gange det med prosentsatsen for dette trinnet (D4)

Om bruken av OG

=HVIS(OG(Inntekt>=B4;Inntekt<=C4);"Ja";"Nei"))

OG brukes når vi vil teste flere betingelser. I formelen over sjekker vi om BÅDE inntekten er større eller lik B4 OG inntekten er mindre eller lik C4.

Hvis begge argumentene er sanne – at Inntekten er større eller lik B4 OG inntekten er mindre eller lik C4, vil formelen returnere teksten «Ja». Hvis ikke alle argumentene er sanne, returneres «Nei».

OG kan brukes med mange argumenter – ikke bare to

Last ned regnearket her:  Trinnskatt2016.xlsm (625 downloads )

For deg som liker å programmere:

Hvis du vil se hvordan dette kan løses med en Funksjon / Makro, kan du ta en kikk på videoen under. Der kan du se hvordan du jobber med funksjoner hvor du sender med områder som parametre i en funksjon.

Similar Posts