Finne duplikater i en tallrekke

Duplikater til besvær

I dag viser vi to enkle metoder for å finne duplikater.

Ved hjelp av formler

Den første metoden er å identifisere like verdier i en kolonne ved hjelp av en formel og litt sortering. Av og til skal vi bygge andre formler og trenger å markere linjer som inneholder like verdier. Da kan det være hensiktsmessig å bruker en formel. Det egner seg ikke så godt hvis tallmaterialet er spredt over flere kolonner.

Ved hjelp av betinget formatering

Den andre metoden er å bruke Excels innebygde verktøy for å markere duplikatene i et område. Under Betinget formatering finner vi valget for dupliserte verdier som markerer alle like verdier med farge.

I eksemplet er det vist med tall, men det fungerer like strålende med ord eller kombinasjoner av tall og bokstaver.

 

Last ned regnearket her: Finne duplikater (833 downloads )

Similar Posts