Serier – Når Excel fullfører det du har begynt på

| | | | |

Serier i Excel

Gjør livet enklere – spar deg for masse tid og arbeid ved å bruke serier i Excel.

Hvis Excel har tilstrekkelig informasjon fra dataene du har tastet inn, vil programmet lage serier når du trekker ut et område. Er ikke informasjonen tilstrekkelig til at Excel ser det som en serie, vil celleinnholdet bli kopiert i stedet.

Måned

I figur 1 ser du hva som skjer når jeg klikker nede i høyre hjørnet på cella med Januar (A2) og drar nedover. Når det gjelder måneder, er det tilstrekkelig at du har skrevet inn en måned.

Serier
Fig. 1

Når jeg slipper museknappen, fullføres serien (fig. 2)

serier
Fig. 2

 

Tall

Du kan gjøre det samme med tall. Hvis du f.eks vil ha en serie fra 1 til 12, kan du skrive inn 1 og 2, markere de to cellene, og Excel vil ha nok informasjon til å sette 3 i neste celle. (figur 3)

serier
Fig. 3

 

Her er det viktig å markere både  1 og 2 (A2 og A3) før du drar serien nedover, ellers vil ikke Excel ha nok informasjon til å fullføre serien for deg. Hvis du her bare markerer 2 (A3), vil Excel fra ut innholdet i cella og fylle dem med tallet to (figur 4)

serier
Fig. 4

Last ned Excelarket her: Serier, dato, måned, ukenr, dag, år (482 downloads )

Similar Posts