Spørsmål: Hvordan kan jeg se første rad og kolonne når jeg beveger meg i regnearket?

Dette kan vi løse ved å bruke funksjonen «frys rader» som du finner under fliken «Visning».


Last ned regnearket her: Fryse-rader-og-kolonner.xlsx (206 downloads)

Similar Posts