Fra HVIS() til HVIS.SETT()

|

Jeg får tilsendt mange eksempler på kompliserte HVIS()-formler. HVIS() er kanskje den første funksjonen vi tar i bruk etter gange, dele, pluss og minus – og så er det enkelt å bare fortsette å HVIS’e. Her får du noen gode argumenter for å ta i bruk noen mer effektive funksjoner, samt lur bruk av SANN i HVIS.SETT.

Når bruke HVIS()

Hvis du har en formel med to mulige utfall, er funksjonen HVIS() helt OK, f.eks:

=HVIS(A1=1;"Mandag";A1=2;"Tirsdag")

Det er helt ok hvis vi bare skal velge mellom disse to dagene, men utvider vi denne formelen til å gjelde hele uken, kan det se slik ut med HVIS():

=HVIS(A1=1;"Mandag";HVIS(A1=2;"Tirsdag";HVIS(A1=3;"Onsdag";HVIS(A1=4;"Torsdag";HVIS(A1=5;"Fredag";HVIS(A1=6;"Lørdag";HVIS(A1=7;"Søndag";"Ikke ukedag")))))))

Jeg tar med en enkel HVIS()-formel som gir samme resultat, og hvor det er lurt å bruke HVIS(). Poenget mitt er at HVIS() ikke er den beste funksjonen når det er mer enn to mulige utfall av formelen…

=HVIS(A1<=7;TEKST(A1+1;"dddd");"Ikke ukedag")

HVIS.SETT()

Vi kan bruke HVIS.SETT() når formelen har mer enn to mulige utfall:

=HVIS.SETT(A1=1;"Mandag";A1=2;"Tirsdag";A1=3;"Onsdag";A1=4;"Torsdag";A1=5;"Fredag";A1=6;"Lørdag";A1=7;"Søndag";SANN;"Ikke ukedag")

SANN

Det som er tricky med HVIS.SETT(), er at du kan ha svært mange logiske tester, og det er ikke noen innebygget funksjon for hva som skal skje hvis ingen av betingelsene er oppfylt. Derfor er siste argument i formelen SANN;

;SANN;"Ikke ukedag")

Hver logisk test i formelen er enten SANN eller USANN. Hvis A1 ikke er lik 1 er første test USANN, og neste logiske test undersøkes. I den siste betingelsen sjekker vi ikke SANN/USANN, men slår fast at dette er sant. På denne måten avsluttes formelen kontrollert. Har vi ikke med denne, vil verdier under 1 og over 7 gi feilen #I/T.

Vedlikeholdsfrie formler

I eksemplet med ukedager er ikke vedlikehold noe issue – det blir ikke innført nye ukedager i hytt og pine. I videoen under går vi gjennom HVIS(), HVIS.SETT() og alternativet XOPPSLAG() med hovedfokus på at vi ikke skal trenge å endre formelen hvis datagrunnlaget endres.

(Artikkelen fortsetter under videoruten. )

Similar Posts