Betinget formatering: Farge på celler ut fra dato

Betinget formatering

En kar som bruker Excel til gjøremålslisten sin, lurer på om det går å legge farge på dato-cellene, slik at det blir enklere å prioritere.  Dette løser vi med betinget formatering som sjekker avviket mellom dagens dato og datoen oppgaven skal utføres.

Last ned Excelboken her:  Farge_Ut_Fra_Dato.xlsm (829 downloads )

Similar Posts