Diagnose: Prosessnotater for gestaltterapeuter

Prosessnotater for gestaltterapeuter, basert på Daan van Baalens diagnoseskjema versjon 18.1

Diagnose er et program for registrering av prosessnotater spesielt tilpasset for gestaltterapeuter MNGF. Du kan benytte programmet vederlagsfritt.

Funksjonalitet

 • Tidspunkt for hver enkelt klienttime
 • Mulighet for å registrere informasjonen som anbefales i «Veileder for dokumentasjon av gestaltterapeutisk praksis»
 • Automatisk kalkulering av verdiene du legger inn i diagnoseskjemaet.
 • Du får statistikk på resultatene fra timene, slik at du kan se utviklingen i forhold til Varhet, Figurdannelse, Kreativt tilpasningsforløp og Selvfunksjon.
 • Lettlest sammenfatning av prosessnotater og diagnoseverdier. Sammenfatningen er tilpasset utskrift slik at det er enkelt å levere den til klienten hvis klienten ønsker å se loggen sin.
 • Sletting av klientopplysninger. Vi er pålagt å ikke oppbevare personopplysninger lenger enn nødvendig, og det ligger mulighet for å slette klientopplysninger i programmet.

Sikkerhet innebygget i programmet

 • Programmet er passordbeskyttet og kryptert
 • Det er ikke mulig å registrere klientens navn i systemet, kun en klientkode. Oppbevar informasjon om klientkoden et annet sted enn der du lagrer programmet.
 • All tekst blir testet mot norske navn registrert hos SSB, og du blir varslet hvis det blir funnet navn (eller ord som ligner navn) i teksten.
 • Klientopplysningene er skrivebeskyttet. Du kan ikke gå tilbake og endre opplysninger fra tidligere konsultasjoner
 • Programmet har en egen aktivitetslogg som viser dato, tid, brukernavn og datamaskinnavn for hver gang du har logget deg inn i programmet.
 • All informasjon er kryptert (AES 128)

Ansvar

Programmet er laget med tanke på funksjonalitet, sikkerhet og konfidensialitet i tråd med kravene i GDPR. Ved å ta det i bruk, påtar du deg et ansvar for å behandle dine klientopplysninger i tråd med gjeldende regelverk (som du også gjør ved manuell journalføring)

Sikkerhetskopier

Du må passe på å ha en sikkerhetskopi av programmet, f.eks på en ekstra minnepenn.

Systemkrav: Microsoft Office 365 for Windows eller MAC

Du må ha Excel installert på din PC/MAC.
Med abonnementet Office 365 Business har du denne muligheten. Office 365 Personal har samme mulighet, men er kun for privat bruk.

Programmet er utviklet for Excel i Microsoft Office 365.
Mulig det virker på eldre versjoner, men jeg anbefaler ikke dette.

Første gangs oppstart

Her kan du se hvordan du starter opp systemet første gang

Oppdateringer og feilrettinger

13.06.2019 – Versjon 8.01: Tekstvinduet Notater på fanen Selvfunksjon er nå satt til å benytte flere linjer.

Last ned

Last ned programmet her:  Diagnose - Prosessnotater for gestaltterapeuter (1245 downloads )

Artig hvis du kan ha glede av journalen – det har jeg:)
Send en e-post til ketil@melhus.com eller ring meg på 97059606 hvis du lurer på noe.

Similar Posts