Dommeroppsett fotball

|

Dommeroppsett fotball

Nå er vi klare med programmet for dommeroppsett for fotballklubber.

(Artikkelen fortsetter under videoruten)

Oppgaven vi fikk fra Faaberg Fotballklubb var et program som automatisk setter opp dommere på alle fotballkamper ut fra visse kriterier:

  • De fleste dommerne er selv spillere, og skal ikke settes opp som dommere på dagene disse lagene spiller. Unntak er klubbdommere.
  • Noen av dommerne ber om redusert dømming, og skal ikke settes opp på mer enn 2 kamper.
  • Datoene dommerne spiller kamper, hentes fra fotball.no
  • Kampene skal – i den grad det er mulig – fordeles likt på alle dommerne.

Det ferdige resultatet er vi godt fornøyd med. Det tar ca 20 sekunder å tildele dommer til 100 fotballkamper – på en kjapp maskin. Det fungerer både på MAC og PC med Excel 2013/2016.

Hvordan det gjøres

Atle Haugen i Faaberg Fotballklubb beskriver prosessen slik:

«Først av alt legger vi inn våre egne dommere i regnearket med opplysninger bl.a. om hvilket lag de selv spiller på. Deretter laster vi ned alle kampene som disse dommerne SELV skal spille. Dette for å unngå at de settes opp på dømming en dag de selv skal spille borte eller hjemmekamp. Kampene laster vi ned fra https://www.fotball.no/turneringer/ for hvert av de respektive lagene dommerne SELV spiller på (fra J/G12 til og med J/G16)

Videre laster vi inn alle hjemmekampene som yngresavdeling (J/G7 til og med J/G 12) har og som vi ønsker satt opp dommere på.

Alle disse opplysningene danner grunnlaget for det systemet skal utføre. Nemlig sette opp dommere på alle yngresavdeling sine hjemmekamper ved å hente dommere fra dommerlisten som SELV ikke skal spille kamp aktuell dato»

Kort oppsummert:
  1. Registrere dommere
  2. Bestemme hvilke turneringer dommerne har lov til å dømme
  3. Kopiere inn terminlister for lagene dommerne spiller på
  4. Registrere yngresvadelingens kamper
  5. Tut og kjør

1. Dommerne

Dommerliste fotball

Dommerne registrere du i fanen Dommerliste. Lag, fornavn og etternavn er det du trenger. Hvis dommeren spiller på to lag, setter du inn alternativt lag i kolonnen Alt Lag. Da sjekker systemet kampdatoer for begge lag.

Hvis du setter Redusert i kolonnen Redusert, vil dommeren bli satt opp på et maks antall kamper som du bestemmer selv. For Faaberg er dette 2 kamper.

2. Hvilke turneringer dommerne har lov til å dømme

Dommeroppsett_Fotball-HvemKanDommeHvem

Med en enkel avkryssing bestemmer du hvilke turneringer en dommer har lov til å dømme. I bildet over er det satt at G12, J12 og G13/J13 ikke får lov til å dømme  G07 og J07 kamper.

3. Terminlistene

Dommeroppsett fotball

Først går du inn på Fotball.no og henter ned terminliste på Excelformat. Disse dataene limes inn på fanene J12, G12, J13, G13 osv, slik at programmet får tilgang til datoene når disse lagene spiller.

4. Registrere kamper

Dommeroppsett_Fotball_Hjemmekamper

Hjemmekampene som du skal sette opp dommere på, kan du registrere manuelt eller laste ned fra fotball.no og klippe og lime.

5. Tut og kjør – Dommeroppsett

Dommeroppsett_Fotball_Knapp

Du starter dommeroppsettet ved å klikke på knappen Dommeroppsett i fanen Dommeroppsett.

Programmet går først inn på et tilfeldig sted i dommerlisten for at det ikke skal være en ulempe å stå først på listen – og alltid bli valgt.

Deretter går programmet gjennom kampene til den finner en kamp som spilles på en dato dommeren er ledig.

Programmet kontrollerer også at dommeren ikke allerede er satt opp på en kamp denne datoen. En dommer settes kun opp på én kamp på én dag.

Hvis det er for mange kamper en bestemt dato i forhold til antall dommere, varsler programmet om dette:

Dommeroppsett Fotball

Du kan legge til dommere etter at dommeroppsettet er klart og kun tildele dommer til kampene som står åpne:

Dommeroppsett_Fotball-Resterende

Svarer du Nei på dette, kjøres hele dommeroppsettet på nytt.

6. Manuelle justeringer

Dommeroppsett_Fotball-ManuellRedigering

Du kan endre på det automatiske oppsettet ved å klikke på knappen Manuelle justeringer. Da blir kolonnen Dommer åpnet, og du kan selv velge dommer i den aktuelle kampen. Kolonnen Kontroll viser «Feil» hvis dommeren spiller kamp den aktuelle dagen. Den kontrollerer ikke om dommeren allerede er satt til å dømme denne datoen.

Antall kamper per dommer

Dommeroppsett fotball

Går du inn på dommerlisten etter at oppsettet er kjørt, ser du hvor mange kamper hver enkelt dommer er tildelt. I eksemplet over har to av dommerne redusert dømming, og har bare fått tildelt 2 kamper hver.

Oppsett per dommer

Går du inn på fanen Dommerkamper, kan du klikke i det grønne feltet og velge dommer. Da får du ut en oversikt over kampene denne dommeren er satt opp på. Du kan lagre på PDF-format og sende denne til dommeren.

Dommeroppsett Fotball

Systemkrav

Har du Excel 2013 eller Excel 2016, kan du kjøre Dommeroppsett fotball.

Pris

Dommeroppsett fotball koster 1.875 kroner inkl mva.

Interessert?

Send en epost til Ketil på ketil@excelguru.no hvis du synes dette høres spennende ut:

Similar Posts