ExcelGuru vs ChatGPT 4o – rått parti

| | |

Tanken var å lage en artikkel om den ene casen hvor Finn.Rad() er råere enn Xoppslag(), men endte opp med noe helt annet…

Når vi skal finne frem til riktig rad OG kolonne, for eksempel i en tabell som under, er Finn.Rad() fin å bruke siden vi kan angi hvilken kolonne i matrisen vi har valgt som skal returneres. En statisk formel for å finne februar-tallene for Gunnar, kan være:

=FINN.RAD("Gunnar";A:M;3;USANN)

Erstatter vi tretallet med en formel som returnerer kolonne-nummeret, blir den litt mer nyttig:

=FINN.RAD("Gunnar";A:M;XSAMSVAR("Februar";$A$1:$M$1);USANN)

… og så må vi jo hente måneden og navnet fra celler vi kan endre, f.eks navn i B10 og måned i B11;

=FINN.RAD($B$10;A:M;XSAMSVAR($B$11;$A$1:$M$1);USANN)

Så var tanken at jeg skulle demonstrere hvor utrolig vanskelig dette er med Xoppslag()

En statisk variant med Xoppslag der formelen slår opp salget til Gunnar i Februar, blir

=Xoppslag(A3;A:A;C:C)

Tanken min var at jeg måtte finne kolonnenummeret hvor det f.eks skal stå Februar, og konvertere dette til C:C, og endte opp med denne formelen:

=XOPPSLAG(A4;Salgsstatistikk!A:A;INDIREKTE("Salgsstatistikk!"&LET(Kol;TEKSTFØR(ADRESSE(1;XSAMSVAR(B$1;Salgsstatistikk!$A$1:$M$1));"$";-1);Kol&":"&Kol)))

Så er det jo smart å kvalitetssikre det som skal foreviges på web, så jeg spurte ChatGPT 4o om den kunne forenkle denne formelen. Uten særlig betenkningstid hostet maskinen opp dette forslaget:

=XOPPSLAG(A4; Salgsstatistikk!A:A; INDEKS(Salgsstatistikk!B:M;;XSAMSVAR($B$1;Salgsstatistikk!$B$1:$M$1;0)))
(Artikkelen fortsetter under videoruten. )

Og det fungerer som bare det. Jeg laget en formel for å returnere ‘C:C’, mens ChatGPT laget en formel som returnerer innholdet i C:C. Smart.

Jeg har testet forgjengeren til ChatGPT 4o mange ganger, og fått mange rare forslag som ikke har funket. Nå gjorde jeg flere tester, og resultatet er imponerende. Noe rot med oversettelser av funksjoner, f.eks at den foreslår XMATCH i stedet for XSAMSVAR, men det er greit nok.

Så den opprinnelige tanken om å anbefale Finn.Rad() i denne casen gled litt i bakgrunnen, og så ender jeg opp med en anbefaling om å teste ut ChatGPT 4o enten du lurer på en formel eller jobber med en makro.

Similar Posts