ExcelGuru

|

Excel konsulent Ketil Øyesvold Melhus

(English presentation below)

Jeg er psykoterapeut og systemutvikler – hvor fellesnevneren for de to profesjonene er diagnostikk.

Konsulenttjenester
Trenger du profesjonell Excelhjelp, kan du få en fast pris, eller du kan leie meg inn for kortere eller lengre perioder.

Priser

Fast pris
Som regel gir jeg en fast pris etter å ha kikket på jobben og er rimelig sikker på hva det er du ønsker.

En slik fastpris er gjerne formulert slik:

«På denne jobben vil jeg belaste maks xx timer a kr. 1.390 + mva. Hvis jeg bruker kortere tid, betaler du kun medgått tid. Bruker jeg lenger tid, tar jeg det på min kappe.»

Av og til endrer spesifikasjonene seg underveis, gjerne ved at du som kunde ser at det dukker opp spennende muligheter. I disse tilfellene avtaler vi skriftlig hva denne endringen vil medføre av kostnader ut over det vi opprinnelig avtalte.

Jeg har en ambisjon om at det skal være trygt og forutsigbart å samarbeide med meg – da kommer gjerne kundene tilbake igjen.

Timepris
Ved utvikling på timebasis, belaster jeg kr. 1.390,- + mva

Hvis du vil leie meg inn over lengre perioder, blir vi enige om en pris.

Erfaring
Som tidligere leder og eier av Datatjenesten AS gjennom 30 år, har jeg tilegnet meg erfaring om bedriftsprosesser, prosjektstyring og økonomistyring.

Excel er et verktøy jeg har stor sans for, og det kommer vel frem her på Excelguru.no

Spesialiteten min er prosjekt- eller økonomirapporter som kobles rett inn i SQL-basen til økonomisystemet slik at du kan få ut favorittrapporten din direkte fra løsningen uten klipp og lim. Databasene til Visma Business og Visma Global har jeg meget god oversikt over.

Kontakt meg gjerne for en uforpliktende prat.

Bruk kontaktskjemaet, mobil 97059606 eller epost ketil@excelguru.no

Excel consultant Ketil Øyesvold Melhus

Excelguru is a consulting firm led by Ketil Øyesvold Melhus, a psychotherapist and systems developer whose common denominator for the two professions is diagnosis. The firm offers professional Excel help to customers who can choose between getting a fixed price or renting the firm for shorter or longer periods. Fixed prices are typically provided after assessing the job and are deemed fair and reasonable. Development hourly rates are 1,390 NOK + VAT. Melhus’s experience as a former leader and owner of Datatjenesten AS for 30 years has given him experience in business processes, project management and financial management. The specialty of Excelguru is project or financial reports that are linked directly to the SQL-based economy system so that customers can get their favorite report directly from the solution without cutting and pasting. Melhus has a good understanding of the databases for Visma Business and Visma Global.

Please use the contact form, mobile 97059606 or email ketil@excelguru.no

Similar Posts