Sammenligne og FINN.KOLONNE finner tabellverdien

|

USING MATCH() AND HLOOKUP() TO FIND TABLE VALUESammenligne og Finn.Kolonne() – perfect match.

SAMMENLIGNE og Finn.Kolonne - perfect match

I dag handler det om trær. Håkon har laget en tabell over treets alder og bonitetet der det står, og ønsker å returnere tabellverdien der raden og kolonnen møtes. I bildet er Alder 15 og Bonitet 14, og da skal 119 returneres. For å få til dette bruker vi SAMMENLIGNE for å finne linjen hvor alderen står, og FINN.KOLONNE for å finne riktig kolonne.

Vi bruker også Datavalidering for å begrense verdiene som kan tastes inn for Alder og Bonitet.

Finn.Kolonne-og-Sammenligne-for-a-sla-opp-i-tabell.xlsx (679 downloads )

Similar Posts