Timeregistrering timebank

kr 49,00

Timeregistrering timebank tar utgangspunkt i at du fører timer gjennom hele året og til enhver tid kan se hvor mange timer i pluss eller minus du har. Ut fra datoen du skriver inn, finner timelisten selv hvilken ukedag det er, og beregner antall timer mellom tidsintervallene du angir.

Vipps
Kategori:

Beskrivelse

Timeregistrering timebank

«Denne hjelper meg å få oversikt over timene mine, og jeg kan enkelt bygge den slik at jeg oppretter min egen timebank 🙂 Beste timelista jeg har prøvd – enkel å føre, enkel å forstå.»

Eksemplet jeg har laget her – i fri dressur – tar utgangspunkt i at du fører timer gjennom hele året og til enhver tid kan se hvor mange timer i pluss eller minus du har. Ut fra datoen du skriver inn, finner timelisten selv hvilken ukedag det er, og beregner antall timer mellom tidsintervallene du angir. Du kan legge inn en inngående saldo i timebanken, og sette om du har lengre eller kortere pause enn de 30 minuttene som står som standard. Ta en kikk på videoen for å se hvordan det virker.

(Artikkelen fortsetter under videoruten. )

Generelt om Timeregistrering Timebank

Om fargebruken

 • De grønne cellene kan du skrive i
 • De mørkeblå cellene med hvit skrift beskriver hva linjen eller kolonnen  inneholder.  Disse skal du ikke skrive i.
 • De lyseblå cellene er formelceller som du heller ikke skal skrive i.

Parametre

Vi tar kort om parameterfanen først.

timeregistrering timebank
 • Lunsj: Her kan du endre hvor lang lunsjpause du har. Er du lykkelig svensk, har du nok en drøy time å kose deg på.
 • Timer pr uke: Her setter du antall timer som utgjør full uke for deg
 • Inng saldo: Setter du inn saldo på timebanken din når du tar i bruk dette arket, tas disse med i sluttsummen. Når du begynner på nytt år, tar du sum timebank fra fanen Timebank og overfører den til Inng saldo her.

Timebank

timeregistrering timebank
Beskrivelse av feltene i fanen Timebank
 • Dato på format dd.mm.åå. Dette feltet må være med. Når du har skrevet inn en dato på korrekt format, vises ukedagen og ukenummeret automatisk til venstre for datoen.
 • Fra Kl. Dette feltet må være med. Du kan skrive dato med fire siffer, f.eks 0800
 • Til Kl. Dette feltet må være med. Når dette feltet er utfyllt, vil antall timer mellom Fra og Til vises i kolonnen Timer. Hvis Til kl er mindre enn Fra kl, vil timer før og etter midnatt bli beregnet. F.eks fra 2300 til 0700 vil gi 8 timer.
 • Pause. Har du hatt pause, setter du en x i dette feltet.  Når pause markeres, trekkes det fra den tiden som står ved Pause i Parametre, som standard 0,5 timer.
 • Avspas, Syk, Div. Fravær kan du markere med en x. Disse feltene påvirker ikke utregningen av timer.
 • Merknad. Her kan du sette en merknad hvis du har behov for det.

Ukeoversikt og total for året

timeregistrering timebank
 • Uke. Dette er ukene gjennom året
 • Sum. Dette er sum timer per uke
 • Timebank. Dette er utslaget denne uken gjør på timebanken.
 • Sum Timebank. Dette er summen for timebanken gjennom året pluss den inngående saldoen fra fanen Parametre.

Registrering med fire siffer i klokkeslett

Som i de andre timeregistrerings-eksemplene, kan du også her registrere klokkeslett med fire siffer. 0800 fungerer like bra som 08:00

Les også: Timeregistrering i Excel

Tilpasse til eget behov

Hvis du vil tilpasse arket til egne behov, kan du slå av arkbeskyttelsen som er satt på. Gå til SE GJENNOM og velg OPPHEV ARKBESKYTTELSE. Se under.

Les også:  Timeregistrering med forskjellige prosenttillegg