Timeliste, Timeregistrering og lønnsberegning med forskjellige prosenttillegg

kr 199,00

Timeliste i Excel med mange forskjellige prosenttillegg. Her endres satsene etter tid på døgnet og om det er hverdag eller helg eller helligdag. 

Vipps

Beskrivelse

Timeliste når tilleggene er mange

I denne Excelboken er det mange forskjellige prosentsatser ut fra når på døgnet og på hvilke ukedager man jobber. Excelboken kan kjøres på Microsoft365, også Excel Online. Fungerer i Teams og Sharepoint

Les også: Timeregistrering i excel – en enklere variant

Timeregistrering for bedriften

Det finnes en rekke løsninger for timeregistrering, men de fleste av disse sikter seg inn på registrering av timer på prosjekter som skal faktureres, ikke registrering for lønnsmottakere:

 • Tripletex
 • Tidsbanken
 • Stian Sandberg Consulting
 • 24onoff
 • Timeoversikt

(Artikkelen fortsetter under videoruten. )

https://youtu.be/N8IbORkBsA8

Slå av arkbeskyttelse når du vil endre

Velg Se gjennom og klikk Opphev Arkbeskyttelse når du vil gjøre endringer. Fanen er ikke passordbeskyttet, men den er beskyttet for å effektivisere registreringen. Når fanen er beskyttet, stopper ikke markøren i kolonner med formler.

Hvordan bruke funksjonen TimeAntall

Funksjonen TimeAntall er laget av Excelguru, så du finner den bare i denne Excelboken. Bygg videre på denne Excelboken hvis du vil lage din egen timeliste og benytte TimeAntall. Funksjonen kan benyttes med fra to til seks parametre, i prinsippet

=timeantall(FraKlokken;TilKlokken;[FraIntervall;TilIntervall];[Dato;Ukedag/Hverdag/Helg/Helligdag]

Med disse parametrene finner TimeAntall ut hvor mange timer av FraKlokken og TilKlokken som befinner seg i intervallet mellom FraIntervall og TilIntervall. Hvis ukedagen for denne datoen avviker fra dagen(e) som er angitt, returneres 0.

Beregne antall timer mellom to klokkeslett:
time01

=timeantall($D3;$E3)

Om parametrene

Første parameter $D3 er fra klokkeslett og $E3 er til klokkeslett.

Dette er funksjonen i sin enkleste form, hvor den regner tid mellom to klokkeslett uten andre betingelser. Tidsrommet kan være maks 24 timer, f.eks fra klokken 0600 til 0600. Er til-verdien lavere eller lik fra-verdien, forutsettes det at til-verdien er etter midnatt.

Beregne antall timer mellom to klokkeslett i et intervall
time02

=timeantall($D4;$E4;8;16;$C4;Hverdag)

Av de 9 timene mellom 8 og 17, returnerer funksjonen 9 timer totalt og 8 timer mellom 8 og 16.

Om parametrene

Første parameter $D3 er fra klokkeslett, og $E3 er til klokkeslett.

Tredje og fjerde parameter, ;8;16, angir at tiden skal beregnes for tidsrommet som ligger innenfor 8 og 16. Hvis du skal angi 16:30, skrives dette 16,5.

Femte parameter, $C4, er datoen. Ut fra datoen finner funksjonen ut hvilken ukedag det er, og om det er en helligdag

Sjette parameter, Hverdag, angir at beregningen skal gjøres for ukedager fra mandag til fredag.

Sjette parameter kan ha følgende verdier:

 • Man
 • Tir
 • Ons
 • Tor
 • Fre
 • Lør
 • Søn
 • Hverdag – Fra mandag til fredag
 • Helg – Lørdag og Søndag
 • ManTor – Mandag til torsdag
 • Helligdag – Helligdager

Helligdag har høyest prioritet av disse parameterverdiene. Faller helligdagen på en søndag, vil funksjonen ikke returnere noen verdi for formler med parameter Søn.

Helligdagene vedlikeholder du selv i fanen Helligdager. Hvis du starter regnearket uten at det er lagt inn helligdager for dette året, får du opp et varsel.

 • Oppdatering per 01.09.2015,  Håndtering av pause. Sett en x i den kolonnen som har overskrift P og som står til venstre for tidsrommet du har hatt pause. Da settes det automatisk en x i kolonnen Pause, og timetallet reduseres, samtidig som tillegget beregnes riktig.
 • Oppdatering per 21.12.2015, Klokkeslett uten kolon. Mulighet for å skrive inn klokkeslett på format 0700 i stedet for 07:00 slik det er beskrevet i denne artikkelen.
 • Oppdatering 08.03.2016, Rettet feil i beregning når arbeidstiden går over midnatt. Generell ansiktsløftning…
 • Oppdatering 05.10.2016, revisjon 10. Ny, enklere – kjempetøff – versjon av funksjonen timeantall()
 • Oppdatering 07.03.2024, revisjon 11. Erstattet alle makroer – tilpasset webgrensesnitt i Teams/Sharepoint/Excel Online