Fraværsregistrering

kr 399,00

Dette er et enkelt program for å holde orden på egenmeldinger, sykedager og feriedager. Du legger inn ansatt-navn, fraværstyper og registrerer fravær, resten ordner programmet automatisk. Excelboken fungerer på Excel Online, Microsoft 365 Excel for MAC, Microsoft 365 Excel for Windows. Det fungerer IKKE på eldre versjoner av Excel.

Vipps
Kategori:

Beskrivelse

Fraværsregistering

Dette er et enkelt program for å holde orden på egenmeldinger, sykedager og feriedager. Du legger inn ansatt-navn, fraværstyper og registrerer fravær, resten ordner programmet automatisk. Excelboken fungerer på Excel Online, Microsoft 365 Excel for MAC, Microsoft 365 Excel for Windows. Det fungerer IKKE på eldre versjoner av Excel.

Fargebruken i Excelboken

De lysegrønne cellene er de du kan skrive i. Cellene med blå bakgrunn styres av formlene.

Fargebruken i Excelboken

De lysegrønne cellene er de du kan skrive i. Cellene med blå bakgrunn styres av formlene.

(Artikkelen fortsetter under videoruten. )

Registrer ansatte

Her knapper du inn Navn, antall feriedager og evt. ferie overført fra forrige år, Omsorgsdager og antall egenmeldinger som man kan ha. Per i dag er det tre innenfor 12 måneder, men endres lovverket, kan du justere det her.

Fraværsregistrering

Registrer fraværstyper

Du kan registrere inntil 29 fraværstyper. Pass på at du merker Omsorgsdager med O i kolonnen Type, samt E og F for henholdsvis Egenmelding og Ferie. O, E og F brukes i formlene i statistikken. Det beskrivende navnet bestemmer du selv.

Fraværsregistrering

Registrer fravær

Fravær registrerer du fortløpende med Navn, Fraværstype og Fra-Til dato. Antall dager beregnes automatisk.

Fraværsregistrering

Oversikten du får:

Statistikken oppdateres automatisk. Hvis du ikke fyller ut noe i datofeltene, ser du status for de siste 12 månedene. Setter du inn en dato, er dette sluttdato for perioden du får oversikt over. Setter du 31.12.2022, får du en oversikt fra 01.01.2022 til og med 31.12.2022.

Antall dager

Fraværsregistrering

Antall forekomster

Fraværsregistrering

Resterende egenmeldinger

Fraværsregistrering

Resterende ferie- og omsorgsdager

Fraværsregistrering