Lag en dynamisk handleliste – med bare to SORTER-formler

with Ingen kommentarer

Eksemplet viser kraften til SORTER, en av de dynamiske matriseformlene i Office 365.

(Handlelisten i seg selv er ikke så relevant – her i huset bruker vi appen OurGroceries.)

Typisk for de dynamiske matrise-funksjonene er at resultatet ikke er begrenset til cellen som formelen står i, men kan spre seg ut over kolonnene til høyre og radene under cellen – og at de løser oppgaver som vi tidligere bare kunne løse med en makro.

Formelen i A2 i eksemplet:

=SORTER(INDIREKTE(“J2:L” & ANTALLA(E:E));3)

sprer resultatet over tre kolonner og et variabelt antall rader.

SORTER

 

Les også: UNIK() og SORTER() 

Abonner på ExcelGurus Youtube-kanal
(Artikkelen fortsetter under videoruten. Excelboken som benyttes i videoen kan du laste ned i bunnen av artikkelen)

 

Formelen i A2

Formelen gir et korrekt men usortert resultat hvis vi reduserer den til

=INDIREKTE(“J2:L” & ANTALLA(E:E))

Parameteret til INDIREKTE:

“J2:L” & ANTALLA(E:E)

blir i eksemplet J2:L15, fordi det er 15 celler i E-kolonnen som ikke er tomme. ANTALLA() teller antall celler med innhold uansett om det er tall eller tekst.

Når vi pakker denne formelen inn i SORTER med parameteret 3 til slutt, betyr det at resultatet skal være sortert etter den 3. kolonnen, altså kategori.

=SORTER(INDIREKTE(“J2:L” & ANTALLA(E:E));3)

 

#OVERFLYT!

Når du bruker dynamisk matriseformler, må du passe på at området resultatet kan spres over er tomt. Hvis celler i nedslagsområdet til resultatet ikke er tomme, vil du få feilmeldingen #OVERFLYT!, og du vil se nedslagsområdet skravert – uten det forventede resultatet:

SORTER

Har INDIREKTE også blitt en dynamisk matriseformel?

Da jeg laget eksemplet, oppdaget jeg at INDIREKTE også returnerer et dynamisk matrise-resultat. Hm – det var da ikke slik tidligere? Eller?

INDIREKTE

Last ned Excelboken her: Handleliste.xlsx (12 downloads)