Den lureste funksjonen for å slå sammen celle-innhold

Den lureste funksjonen for å slå sammen celle-innhold

Ofte får vi behov for å slå sammen celle-innhold, og med Excel kan vi løse det på mange måter.

I videoeksemplet tar vi for oss tre kolonner med henholdsvis fornavn, mellomnavn og etternavn som vi ønsker å samle i en kolonne.

Jeg har fått kommentarer på at det er lurt å bruke mellomrom i stedet for bindestrek mellom navnene slik jeg gjør i videoen. Det er jeg helt enig i. Jeg bruker bindestrek i videoen fordi det er lettere å se to bindestreker etter hverandre enn to mellomrom. Det hadde det vært lurt å si noe om i videoen.

(Artikkelen fortsetter under videoruten. )

TEKST.KOMBINER

Tekst.Kombiner kan slå sammen et celleområde, og du kan fritt velge skilletegn hvis du ønsker det. Du kan også velge om tomme celler skal ignoreres eller ikke.

Eksempel på TEKST.KOMBINER
TEKST.KOMBINER("-",SANN,A1:C1)

Formelen over slår sammen cellene fra A1 til C1 og bruker «-» (minus) som skilletegn, og SANN betyr at formelen ignorerer tomme celler

KJED.SAMMEN

KJED.SAMMEN kan slå sammen et celleområde, men du kan ikke velge skilletegn.

KJED.SAMMEN(A1:C1)

KJEDE.SAMMEN

KJEDE.SAMMEN er erstattet av KJED.SAMMEN i Excel 2016, men er fortsatt støttet i 2016 av kompatibilitetshensyn.

&

Du kan slå sammen celler med &. Har du to kolonner som skal samles i en kolonne, er den kjapp å bruke

= A1 & B1

Last ned regnearket her: Slå sammen Celleinnhold (143 downloads )