LAMBDA() – Lag egne funksjoner uten makroer

Lag dine egne funksjoner i Excel med Lambda

LAMBDA er et relativt nytt tilskudd. Det rimelig geniale med LAMBDA(), er at du kan lage en egen funksjon av en kompleks formel. I dette eksemplet lager vi funksjonen Etternavn ved hjelp av LAMBDA.

Les også: XOPPSLAG() Litt avansert bruk, og hva i all verden er EgR()??

Formelen for å finne etternavnet

Hvis det fulle navnet står i A2, Blir formelen

=DELTEKST(A2;FINN("\";BYTT.UT(A2;" ";"\";LENGDE(A2)-LENGDE(BYTT.UT(A2;" ";""))))+1;100)

(.. og nå som vi har fått funksjonen TEKSTETTER, kan formelen bli utrolig mye enklere)

Fra formel til funksjon

Ved å «pakke inn» formelen i i funksjonen LAMBDA og legge den til som et navn, oppretter vi våe egendefinerte funksjon.

=LAMBDA(Navn;DELTEKST(Navn;FINN("\";BYTT.UT(Navn;" ";"\";LENGDE(Navn)-LENGDE(BYTT.UT(Navn;" ";""))))+1;100))(A2)

I den nye formelen er det et par ting å merke seg. Du ser at «A2» i formelen er byttet ut med «Navn». «Navn» er det du kaller parameteret som skal sendes med til funksjonen, f.eks Etternavn(B10). I dette eksemplet er celle B10 parameteret til Etternavn.

Du kan også se at det er tilføyd (A2) til slutt i denne formelen. Det er for å sjekke at formelen fungerer med verdien vi har i celle A2.

(Artikkelen fortsetter under videoruten. )

Nå har vi underlaget for å opprette funksjonen.

Vi kopierer Lambda-formelen UTEN den siste parentesen med (A2) og velger Formler, Navnebehandling og NY

Sett inn Etternavn i feltet «Navn», og lim inn formelen i feltet «Refererer til». Klikk deretter OK

Nå er den nye funksjonen definert:

Klikk Lukk

Nå kan du bruke funksjonen hvor du vil i denne Excelboken:

Last ned Excelboken her: LAMBDA (13 downloads )

Similar Posts